Friday, 24 June 2016

Surah Al-Baqarah (108)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 108:
Ringkasan tafsir;
Ayat ini turun adalah kerana kaum Yahudi di Madinah menyoal dan meminta Nabi turunkan kitab sekali gus dari langit, “Hai Muhammad, bawalah kepada kami kitab dari langit yang diturunkan sekali gus, seperti sebagaimana Musa dituruni kitab Taurat”.

Kemudian Allah menemplak kepada kaum Yahudi itu, “Adakah kamu menghendaki akan meminta kepada Rasul  seperti orang terdahulu yang meminta kepada nabi Musa ?”.

Dan Allah menambah, “dan barang siapa yang beriman bertukar kepada kufur, maka sesungguhnya telah sesat dari jalan yang lurus”. 


[Previous] [Next


Sumber,

Terjemahan (1.2.101~110);

[GS] https://t.co/UPgXBDwlPa  
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,


.

No comments:

Post a Comment